Stremming Boskwei tussen Kortehemmen en Beetsterzwaag

De gemeente Smallingerland voert in week 43 snoeiwerkzaamheden uit aan de Boskwei tussen Kortehemmen en Beetsterzwaag in het verlengde van de Gealeane.

Planning 

Om op een snelle en veilige manier de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal de Boskwei van maandag 23 oktober tot vrijdag 27 oktober van 's morgens 8.00 uur tot 's middags 16.00 uur voor alle verkeer worden gestremd.

Bereikbaarheid

Buiten deze tijden is de weg vrij te gebruiken. Zijn de werkzaamheden eerder klaar, dan zal de stremming eerder worden opgeheven. In de loop van week 41 zal de stremming via een vooraankondiging en borden kenbaar worden gemaakt.

Vragen?

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de heer R. Elverdink (gemeente Smallingerland), bereikbaar op telefoonnummer (0512) 581 234 of de heer J. Dijkstra, bereikbaar op telefoonnummer (0512) 386 222.