Herinrichtingswerkzaamheden Compagnonsfeart/Klein Groningen te Wijnjewoude

In opdracht van de gemeente Opsterland gaat aannemersbedrijf De Samenwerking B.V. uit Elsloo de straat Compagnonsfeart/Klein Groningen te Wijnjewoude opnieuw herinrichten.

Als gevolg van deze werkzaamheden zal de doorgaande route worden gestremd. De omleiding wordt met borden aangegeven. De stremming begint op dinsdag 4 september en duurt t/m maandag 1 oktober 2018.

Op het kaartje staat het afgesloten weggedeelte aangegeven. Hierop staat ook aangegeven welk gedeelte via een puinverharding bereikbaar is voor aanwonenden en hulpdiensten.

Vragen?

Indien u vragen/opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij De Samenwerking B.V..