Strooien (bij gladheid)

Als het glad is, strooit gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikbaarheid van de wegen.

De A-route bestaat uit:

  • gebiedsontsluitingswegen
  • erftoegangswegen plus
  • utilitaire fietspaden
  • hoofdfietsroutes binnen de bebouwde kom
  • verzamelwegen binnen de bebouwde kom
  • hoofdroutes hulpdiensten
  • wegen rondom scholen, seniorenclusters en zorginstellingen
  • risicowegen

Deze wegen worden, als er gladheid wordt verwacht, vooraf gestrooid (preventief). U kunt per dorp bekijken welke straten en fietspaden onder A-route vallen.

De B-route bestaat uit:

  • Alle overige wegen en fietspaden met uitzondering van recreatieve fietspaden en onverharde wegen.

De wegen in deze route worden gestrooid als wordt verwacht dat de gladheid langer dan 48 uur aanhoudt of bij extreme gladheid zoals ijzel. De wegen op bedrijventerreinen worden gestrooid als wordt verwacht dat de gladheid langer dan 24 uur aanhoudt of bij extreme gladheid zoals ijzel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.