Gehandicaptenparkeerplaats

Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen vlakbij uw huis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool wordt een wit onderbord met het kenteken van uw voertuig aangebracht. Alleen uw auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan.

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • de medische noodzaak daarvoor is aangetoond;
  • u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
  • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
  • u door de parkeerdruk in de omgeving van uw woning herhaaldelijk op meer dan 100 meter van uw woning moet parkeren;
  • er op uw eigen terrein geen mogelijkheid is om een parkeerplaats te realiseren;
  • de te realiseren parkeerplaats geen problemen veroorzaakt voor de verkeersveiligheid of doorstroming van het verkeer.

Kosten

De kosten voor het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komen voor uw rekening. Houd rekening met een bedrag van in ieder geval € 250.

Toelichting kosten

  • Parkeren (eventueel met enige aanpassingen) op het eigen terrein heeft de voorkeur ten opzichte van een gehandicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte, die speciaal wordt toegewezen. De ruimte hiervoor moet in redelijkheid beschikbaar zijn.
  • De aanleg en het onderhoud wordt door de gemeente verzorgd.
  • De kosten voor het realiseren en het onderhouden van een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats worden eenmalig in rekening gebracht bij de aanvrager.

Bijzonderheden

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Aan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn kosten verbonden. Misschien mist u een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij u in de buurt. Wilt u een algemene gehandicaptenparkeerplaats aanvragen? Dan is de vuistregel dat binnen 100 meter van uw woning niet regelmatig parkeerplaatsen vrij zijn.

Als de gemeente besluit een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen, dan zijn daar voor u geen kosten aan verbonden. Het nadeel voor u is dat iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart daar kan parkeren.

Aanvraag

Direct regelen

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en wilt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken? Vul dan het formulier "Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats.

Wilt u melding doen van het ontbreken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats? Vul dan het formulier "Melding doen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Langskomen

Langskomen bij het Gebiedsteam kan ook.

Meenemen

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.