Wegen, verkeer en vervoer

 • De Arriva Buurtbus 104

  De splinternieuwe Arriva Buurtbus 104 (voorheen Qbuzz Buurtbus 104) rijdt in de dienstregeling van maandag t/m vrijdag de mooiste busroute van Opsterland.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is geldig in de meeste Europese landen. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Hebt u een handicap of beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen vlakbij uw huis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool komt dan een wit bord met het kenteken van uw voertuig. Alleen uw auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan.

 • Parkeren

  Overal in Opsterland is het gratis parkeren. Daarom kunt u ook geen parkeervergunning of parkeerontheffing aanvragen. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag en in het centrum van Gorredijk een blauwe zone. Wees hier wel alert op.

 • Plusbus

  De Plusbus is een initiatief voor sociale en culturele uitstapjes. De Plusbus is voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en voor inwoners met een lichamelijke beperking.

 • Strooien (bij gladheid)

  Als het glad is, strooit gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikbaarheid van de wegen.

 • Wegwerkzaamheden en stremmingen

  In Opsterland wordt regelmatig aan of langs de weg gewerkt. Hier leest u waar op dit moment werkzaamheden zijn of waar een weg is afgesloten.

 • Vegen en onkruidbestrijding op verharding

  Omrin houdt in opdracht van de gemeente Opsterland de wegen in de gemeente schoon.