Vervangende stempas aanvragen

Iedere kiesgerechtigde krijgt een stempas toegestuurd. Dit is het bewijs dat u mag stemmen. U gaat met de stempas en uw legitimatiebewijs naar het stembureau om uw stem uit te brengen.

Wanneer u geen stempas heeft ontvangen, of wanneer u deze bent kwijtgeraakt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Let op: zonder stempas kunt u niet stemmen!

Digitale aanvraag vervangende stempas

Direct regelen

U kunt een vervangende stempas aanvragen door op onze website in te loggen met DigiD en een digitale aanvraag te doen. Dit kan vanaf 15 februari via het formulier 'Aanvraag vervangende stempas, volmacht of kiezerspas' (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Doe dit uiterlijk op 12 maart 2021.

Mondelinge aanvraag vervangende stempas

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas moet u uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur bij ons doen. U komt daarvoor zelf op afspraak naar het gemeentehuis van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari) als kiezer staat geregistreerd. U legitimeert zich en u krijgt direct uw vervangende stempas mee.