Plaatsen aanplakborden verkiezingsposters

Door de gemeente staan 16 borden verspreid (in elk dorp 1) waar men de verkiezingsposters op kan plakken. De posters worden door de partijen geplakt. Voor de posters gelden geen eisen voor het formaat.

Plaats

Adres

Bakkeveen

Hoek Mjûmsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)

Beetsterzwaag

Hoek Commissieweg / It Merkelân

Frieschepalen

Hoek Tolheksleane (paralelweg) / De Rusken

Gorredijk

Trimbeets, op het grasveld bij de school

Hemrik

Hoek Binnenwei / De Manege

Jonkerslân

Hoek Fûgelsang / Jelle Beenenwei

Langezwaag

Hoek 't Hou / Lang'Ein

Lippenhuizen

Hoek De Buorren / Bûkenhage (kerk)

Luxwoude

Bij viaduct A7

Nij Beets

Van den Bruggenstrjitte, bij school de Jasker

Olterterp

Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek

Siegerswoude

Hoek Foarwurk / Bremerwei

Terwispel

De Streek, op het grasveld bij de school

Tijnje

Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden

Ureterp

Hoek Weibuorren / De Gilden

Wijnjewoude

Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei