Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

De partij verstrekt een formulier aan de kiesgerechtigde. De kiesgerechtigde neemt dit formulier mee naar het gemeentehuis, vult dit aan de balie in en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Daarna neemt de kiesgerechtigde het formulier weer mee en levert dit weer in bij de partij. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken.

Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.