Mobiel stembureau

Op dinsdag 16 maart is er een mobiel stembureau met beperkte toegang.

Dit stembureau zal zitting hebben op de volgende locaties:
•    Wâldhûs, Wijnjewoude
•    It Ankerplak, Bakkeveen
•    Castanum State, Lippenhuizen
•    De Upsater, Gorredijk

In dit stembureau kan alleen worden gestemd door de bewoners en het is dus niet algemeen toegankelijk. Om een goede gang van zaken te garanderen is er een onafhankelijke waarnemer, die verslag zal doen van de zittingen van dit stembureau.

De stemmen van dit mobiele stembureau worden op woensdag 17 maart geteld in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Dit is een telling op partijniveau. De uitslag zal na 21.00 uur bekend worden gemaakt. De telling op kandidaatniveau wordt op donderdag 18 maart gedaan tijdens de centrale stemopname in MFC De Wier in Ureterp.