Coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen

Er worden verschillende maatregelen genomen om de komende Tweede Kamerverkiezing voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Vervroegd stemmen

Voor kiezers uit risicogroepen zijn enkele stembureaus op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Dit zijn:

Vermelding

Adres

Plaats

Dorpshuis De Buorskip

Vlaslaan 26

Beetsterzwaag

De Skâns

Loaijerstrjitte 2

Gorredijk

MFC De Wier

De Telle 21

Ureterp

Briefstemmen

Alle kiezers van 70 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om hun stem per brief uit te brengen. Hiervoor zijn speciale formulieren nodig. Deze worden binnenkort naar deze kiezers gestuurd. De briefstem kan met de post naar de gemeente worden gestuurd of op het gemeentehuis worden ingeleverd. Inleveren op het stembureau is niet mogelijk!

Natuurlijk mogen deze kiezers ook zelf hun stem uitbrengen in het stembureau of iemand anders machtigen om hun stem uit te brengen.

Volmacht

Een kiezer kan iemand machtigen om zijn stem uit te brengen. Het aantal volmachtstemmen dat een gemachtigde mag uitbrengen is verhoogd van 2 naar 3.

Gezondheidscheck

Op de dag van de verkiezingen kunt u gezondheidsklachten hebben die erop wijzen dat u besmet bent met het coronavirus. Om dat te controleren moet u een gezondheidscheck doen voordat u naar het stembureau gaat. Deze gezondheidscheck wordt binnenkort naar u toegestuurd, samen met uw stempas. Wanneer u één van de vragen uit de check met ja moet beantwoorden, dan mag u niet naar het stembureau komen! Om uw stem toch uit te brengen kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Stembureaus

De stembureaus zijn zo ingericht dat kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk is. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Er zijn geen stembureaus in de zorgcentra De Lijte (Ureterp) en De Miente (Gorredijk).
  Daarvoor in de plaats zijn er stembureaus in MFC De Wier (Ureterp) en Sportcentrum Kortezwaag (Gorredijk);
 • De lokalen zijn groot genoeg om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • De looproutes zijn duidelijk aangegeven;
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang;
 • U draagt een mondkapje;
 • De stembureauleden dragen een mondmasker en eventueel handschoenen;
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm (plexiglas);
 • U geeft uw stempas af aan het stembureaulid, maar uw legitimatie laat u alleen zien;
 • Alle contactvlakken worden regelmatig schoongemaakt;
 • U krijgt uw eigen potlood dat u mag houden;
 • Er is een extra stembureaulid dat erop let dat alle maatregelen worden nageleefd.

Mobiel stembureau

Er komt een mobiel stembureau met beperkte toegang in de zorgcentra en woonvormen voor ouderen. Deze zijn alleen toegankelijk voor bewoners en personeel van de locatie; andere kiezers worden niet toegelaten. Per locatie houdt het stembureau korte tijd zitting; ongeveer 1 tot 2 uur. Daarna verhuist het stembureau naar de volgende locatie. De locaties en openingstijden van het mobiele stembureau worden nog bekendgemaakt.

Vragen en antwoorden over de avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing

Op deze pagina vindt u informatie over de afspraken die gelden over de avondklok bij de Tweede Kamerverkiezing.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.