Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen u om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs of als u als vrijwilliger aan de slag gaat. Maar ook als u een visum wilt aanvragen, lid wilt worden van een schietvereniging of gaat emigreren is vaak een VOG nodig.

VOG's worden afgegeven door Justis. Als u een VOG aanvraagt, onderzoekt Justis uw justitiële verleden. U ontvangt de Verklaring Omtrent het Gedrag als blijkt dat u geen relevant strafbaar feit heeft gepleegd.

Aanvragen bij de gemeente

U kunt het Aanvraagformulier VOG downloaden bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever.

  • Vul de gegevens in op het formulier en onderteken het.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. Neem naast het aanvraagformulier ook mee: alle documenten die u volgens het formulier moet bijvoegen, een geldig identiteitsbewijs en een pinpas/contant geld.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Online aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook elektronisch doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD inlogcode.
  • Vul uw gegevens in en betaal direct via iDEAL.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Kosten

Een VOG kost € 41,35 als u de aanvraag via de gemeente doet. Vraagt u de VOG online aan, dan kost het € 33,85. Vrijwilligers die met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen. De aanvraag moet dan wel digitaal worden gedaan bij Justis.

Meer informatie

Meer informatie over de VOG vindt u op www.justis.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.