Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. U gaat hiervoor naar het Publiekscentrum in het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Ook kinderen moeten voor hun aanvraag zelf naar het gemeentehuis komen. Tot 12 jaar hebben ze schriftelijke toestemming voor de aanvraag nodig. Hieronder leest u meer hierover. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart ophalen. Identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig. Personen jonger dan 18 jaar krijgen een identiteitskaart die 5 jaar geldig is.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U gaat hiervoor naar het Publiekscentrum in het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Ook kinderen moeten voor hun aanvraag zelf naar het gemeentehuis komen. Tot 18 jaar hebben ze schriftelijke toestemming voor de aanvraag nodig. Hieronder leest u meer hierover. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Jongeren onder de 18 jaar krijgen een paspoort dat 5 jaar geldig is.

 • Rijbewijs

  Voor het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs, komt u langs in het Publiekscentrum. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen. Een rijbewijs is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring waaruit uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats blijken. Het uittreksel kunt u online aanvragen en per post ontvangen. Langskomen bij het Publiekscentrum kan ook. U kunt het document dan in de meeste gevallen direct mee naar huis nemen. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in aktes van de burgerlijke stand. U kunt van de volgende aktes een uittreksel bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Let op: u vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het overlijden heeft plaatsgevonden! U kunt het uittreksel online aanvragen of langskomen bij het Publiekscentrum. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Vraag dan bij de gemeente een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) aan. Daarmee bewijst u dat u in leven bent.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan soms nodig zijn bij sollicitaties of bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland. Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en kunt u online aanvragen. U kunt ook langskomen bij het Publiekscentrum.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen u om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs of als u als vrijwilliger aan de slag gaat. Maar ook als u een visum wilt aanvragen, lid wilt worden van een schietvereniging of gaat emigreren is vaak een VOG nodig.

 • Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De gemeente is verplicht deze gegevens te gebruiken. Uw gegevens blijven geheim voor bepaalde andere organisaties wanneer u een verzoek geheimhouding persoonsgegevens indient.

 • Verzoek wijzigen naamgebruik

  Naamgebruik is het recht dat iemand heeft om de achternaam (geslachtsnaam) van de (ex-) huwelijkspartner of geregistreerd partner te gebruiken. U kunt uw naamgebruik door de gemeente laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van de partner. Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan.