Scholen

Bent u op zoek naar een (basis)school in Opsterland? In alle dorpen in de gemeente zijn scholen voor basisonderwijs aanwezig. In Gorredijk kunnen leerlingen voortgezet onderwijs volgen. In Beetsterzwaag is een school aanwezig voor speciaal onderwijs.

Basisonderwijs

De christelijke basisscholen in Opsterland zijn verenigd onder het schoolbestuur VCSO (Vereniging Christelijke Scholen Opsterland). Informatie over het christelijke schoolbestuur en de scholen vindt u op de website van de VCSO. Er is één christelijk gereformeerde basisschool in Ureterp. Meer informatie over deze school vindt u op www.gbsureterp.nl.

De openbare basisscholen in Opsterland zijn verenigd onder het schoolbestuur PRIMO-Opsterland. Informatie over het openbare schoolbestuur en de scholen vindt u op de website van PRIMO-Opsterland.

Voortgezet onderwijs

De Burgemeester Harmsma School is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De onderbouw is voor leerlingen van VMBO tot en met HAVO/VWO. De bovenbouw is voor uitsluitend voor VMBO. Meer informatie vindt u op de website van de Burgemeester Harmsma School.

Speciaal onderwijs

School Lyndensteyn in Beetsterzwaag is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van School Lyndensteyn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.