Peuteropvang

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het legt de basis voor later. Daarom is het belangrijk dat elk kind goede kansen krijgt om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. Dat kan op een peuteropvang.

Aanbieders peuteropvang

U kunt kiezen uit meerdere aanbieders voor peuteropvang:

Dorp

Peuteropvang

Kinderopvangaanbieder

Telefoonnummer

Bakkeveen 

De Dúnkrûmels

Kinderopvang Esther 

06 30 28 31 89

Beetsterzwaag

De Kubus

Kinderwoud

(0513) 610 825

Frieschepalen

De Krobbedobbe 

Ineke Geertsma

06 15 47 13 47

Gorredijk              

Centrum

Kinderwoud    

(0513) 610 825

Gorredijk

Loevestein

Kinderwoud

(0513) 610 825

Gorredijk

Op ús pleats

Op ús pleats

(0513) 852 907

Langezwaag

Boartlik Begjin

Kinderwoud

(0513) 610 825

Lippenhuizen        

’t Berneplakje 

Renskje Idzenga, franchisenemer Kinderwoud

(0513) 610 825

Nij Beets

Tante Jansz de Krielpykjes 

Janny Dijkstra, franchisenemer Kinderwoud

(0513) 610 825

Terwispel              

’t Krielhûske 

Kinderopvang Esther 

06 30 28 31 89 

Tijnje

De Lytse Wrâld

Kinderopvang Esther

06 30 28 31 89

Ureterp                 

De Hummelterp  

Kinderwoud 

(0513) 610 825

Ureterp

Leaf 

Leaf

06 20 79 35 68

Wijnjewoude         

De Telle 

Kinderopvang Esther

06 30 28 31 89

 

Gemeentetoeslag

Wat u betaalt voor peuteropvang, is afhankelijk van uw toetsingsinkomen in het lopende kalenderjaar. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor peuteropvang kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag aanvragen. En heeft uw kind een indicatie van het consultatiebureau voor voorschoolse educatie (VVE)? Dan komt uw kind in aanmerking voor gemeentetoeslag voor gratis (extra) uren op de peuteropvang. Dit geldt ook als u kinderopvangtoeslag ontvangt.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuteropvang van uw kind. De voorwaarden vindt u op www.toeslagen.nl.
  • Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gemeentetoeslag aanvragen. Net als de kinderopvangtoeslag is de hoogte van de gemeentetoeslag afhankelijk van uw inkomen.

Wat ga ik betalen?

Wat u gaat betalen voor peuteropvang hangt  af van de volgende factoren:

  • In welke inkomensgroep valt u?
  • Welke uurprijs rekent uw aanbieder van peuteropvang?
  • Heeft u één of meer kinderen die tegelijk naar de peuteropvang gaan?
  • Hoeveel uren gaat uw kind naar de peuteropvang?
  • Heeft uw kind een indicatie voor VVE van het consultatiebureau gekregen?

Met de Rekenhulp kunt u uitrekenen hoeveel gemeentetoeslag u kunt krijgen.

Wat is VVE?

VVE betekent vroeg- en voorschoolse educatie. De aanbieders van peuteropvang in Opsterland gebruiken een programma voor VVE. Een VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal- en cognitieve ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’.

Extra uren VVE

Sommige peuters kunnen een duwtje  in de rug gebruiken bij hun taalontwikkeling. Zij kunnen extra uren VVE volgen op de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn de extra VVE-uren kosteloos.

Wat moet u doen?

Wilt u een aanvraag voor de gemeentetoeslag doen? Print dan het aanvraagformulier, vul dit in en stuur het naar Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag. U kunt een aanvraag doen vanaf het moment dat uw kind 1,5 jaar oud is. Gebruik het wijzigingsformulier als u een wijziging wilt doorgeven die van invloed kan zijn op de hoogte van uw gemeentetoeslag voor peuteropvang of als u voor een volgend kind toeslag wilt aanvragen.

Alle formulieren op een rij

Meer informatie en nuttige links

Heeft u nog vragen over peuteropvang? Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of stuur ons een e-mail.

Op www.toeslagen.nl kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u opzoeken welke aanbieders in Opsterland peuteropvang bieden. Let op: kies bij Soort voorziening voor ‘Kinderdagverblijf’.