Nieuws

 • Gewijzigde openingstijden met Koningsdag 23 april 2018

  Het gemeentehuis en dus ook de loketten van het Gebiedsteam zijn Koningsdag vrijdag 27 april gesloten/telefonisch niet bereikbaar. De milieustraat in Gorredijk is Koningsdag ook gesloten.

 • Fietsinformatiedag voor senioren op 23 mei in Ureterp 23 april 2018

  Fietsen is leuk en gezond. Maar het wegverkeer wordt steeds drukker en ingewikkelder. Daarom gebeuren er steeds meer ongelukken. Daarbij vallen vooral slachtoffers onder de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de fietsers en met name de oudere fietsers. Zijn deze ongevallen te voorkomen? Moeten we daar niet iets aan doen?

 • Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 23 april 19 april 2018

  De gemeenteraad vergadert op maandag 23 april 2018 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u over onderstaande onderwerpen meepraten? Geef dit dan uiterlijk maandag 23 april, 12.00 uur door aan de griffie, telefoon (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.

 • Rapportage informatieronde coalitievorming

  De informateurs hebben tijdens de raadsvergadering van 16 april 2018 de rapportage informatieronde coalitievorming Opsterland aangeboden.

 • Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad 17 april 2018

  Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen.