Nieuws

 • Evenement rond dijk of watergang? Denk aan de watervergunning 23 november 2017

  In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa. Met tal van prachtige evenementen en activiteiten, die in onze waterrijke provincie voor een deel ook op en rond het water of bij de dijken plaatsvinden. Mogelijk is hiervoor een watervergunning nodig. Check het tijdig zodat uw prachtige project in 2018 gewoon door kan gaan volgens plan.

 • Carbidschieten melden

  Carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Dat kan! Maar breng de gemeente hier wel van op de hoogte. Maak vóór 18 december melding bij de gemeente. Vul daarvoor het online meldingsformulier in.

 • Bent u de Gast van de raad op 4 december? 24 november 2017

  Op maandag 4 december organiseert de gemeenteraad 'Gast van de raad'. U wordt om 18.00 uur met een broodje ontvangen voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis, krijgt uitleg over de raadsvergadering van die avond en na de vergadering kunt u napraten met raadsleden.
  Aanmelden kan bij de griffie: griffie@opsterland.nl of telefonisch: 0512-386 209.

 • Een eigen boom voor honderdjarigen in Opsterland 14 november 2017

  Burgers in Opsterland die honderd jaar worden krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin. Mevrouw Liemburg-de Haan (8 januari 1917), mevrouw Akkerman (23 maart 1917), mevrouw Van Zwol-Boerstra (3 mei 1914) en mevrouw Bosma-Van der Dong (26 oktober 1917) zijn het afgelopen jaar 100 en 103 jaar geworden. Op donderdag 16 november om 14.00 uur plant burgemeester Ellen van Selm de bomen samen met mevrouw Bosma, mevrouw van Zwol en mevrouw Akkerman.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Jan van Dalen 12 november 2017

  Op zaterdagavond 11 november werd de heer Jan van Dalen (1958) uit Bakkeveen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn enthousiaste en vrijwillige inzet bij allerlei activiteiten in Bakkeveen.