Nieuws

 • Boa’s controleren digitaal op parkeren blauwe zones 29 juli 2020

  Voor het toezicht op de blauwe parkeerzones gebruiken de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Opsterland sinds kort digitale apparatuur. Ook de boa’s in Oost- en Weststellingwerf controleren sinds kort digitaal. Op deze manier kunnen ze sneller en efficiënter controleren of alle parkeerders de blauwe parkeerschijf goed gebruiken.

 • Uitspraak Raad van State inzake proefboring Nij Beets biedt perspectief voor de gemeente Opsterland 22 juli 2020

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag dat de gemeente Opsterland de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen in Nij Beets mocht beoordelen. Het bedrijf Vermilion Energy Nederland diende deze aanvraag in. De gemeente is verheugd dat de Raad van State oordeelde dat de juiste procedure is toegepast.

 • Hoe gaan we na de zomervakantie veilig naar de kinderopvang, scholen en het voortgezet onderwijs?

  Welke regels gelden er voor de kinderopvang, op de scholen en in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie?

 • Wegafsluiting gedeelte Nylân in Gorredijk 17 juli 2020

  Vanaf 10 augustus gaat aannemersbedrijf Nota uit Sneek verder met de volgende fase van de Herinrichting Sinneblom / Nylân in Gorredijk.

 • Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland 14 juli 2020

  De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Friesland. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost Friesland een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.