Nieuws

 • Hulp en steun bij thuisquarantaine pdf, 317kB

  De brochure 'Hulp en steun bij thuisquarantaine' geeft informatie over waar u terecht kunt voor hulp als u in thuisquarantaine gaat door corona.

 • Begroting 2021

  Op maandagavond 19 oktober 2020 heeft de raad in een digitale vergadering de laatste vragen gesteld aan het college over de ontwerp begroting 2021.

 • Subsidie voor gezamenlijke aanpak overlast gevende asielzoekers 21 oktober 2020

  De gemeente Smallingerland diende met medewerking van de gemeente Opsterland onlangs een plan in bij het ministerie van Justitie & Veiligheid gericht op preventie voor de aanpak van overlast gevende minderjarige asielzoekers. Staatssecretaris Broerkers-Knol maakte een miljoen euro vrij om deze problemen in Nederland aan te pakken. De helft van dit bedrag is verdeeld over tien gemeenten. De gemeenten kregen 93.000 euro subsidie toegewezen om het plan tot uitvoering te brengen.

 • Coronabesmetting gemeente Opsterland 19 oktober 2020

  De gemeentesecretaris van de gemeente Opsterland is positief getest op het coronavirus. Zij heeft milde klachten en blijft thuis tot zij minimaal 48 uur klachtenvrij is. Collega’s en bezoekers van de gemeente hebben geen risico gelopen op besmetting en vallen daarom buiten het bron- en contactonderzoek. Dit geldt ook voor het college van B en W.

 • Stremming en verkeershinder in Ureterp 16 oktober 2020

  Vanaf maandag 19 oktober worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Weibuorren in Ureterp.