Iets verloren of gevonden?

Heeft u een voorwerp gevonden op straat? Of bent u iets kwijt geraakt? Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee? Meld het bij de gemeente.

Verloren voorwerp melden

Als u een voorwerp bent kwijtgeraakt, dan kunt u dit melden op het gemeentehuis of u neemt telefonisch contact op met het Publiekscentrum. Mogelijk is het voorwerp al afgeleverd. Zo niet, dan noteren medewerkers van de gemeente uw gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgeleverd, dan nemen ze contact met u op.

Gevonden voorwerp melden

Een onbeheerd voorwerp op straat is wettelijk eigendom van de betrokken gemeente. Als u op straat iets vindt zoals: een portemonnee, fiets, sleutelbos of identiteitsbewijs, dan kunt u dit melden op het gemeentehuis of u neemt telefonisch contact op met het Publiekscentrum.

Digitaal melding doen 

Wilt u uw veloren of gevonden voorwerp digitaal melden? Dat kan, via het formulier "Melding verloren voorwerp" of het formulier "Melding gevonden voorwerp" (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Voorwaarden

 • De gemeente bewaart een gevonden voorwerp drie maanden als de waarde minder is dan € 450,-. Bij een hogere waarde van € 450,- bewaart de gemeente het voorwerp twaalf maanden.
 • De gemeente mag gevonden voorwerpen verkopen, weggeven of vernietigen als de eigenaar zich niet binnen de geldende termijn meldt én de vinder het voorwerp na het verloop van de termijn niet opeist.

Gevonden voorwerpen inleveren of zelf thuis bewaren

 • Een gevonden voorwerp mag u thuis bewaren of bij de gemeente inleveren.
 • Een gevonden paspoort of ID-kaart moet u altijd zo snel mogelijk inleveren op het gemeentehuis. Deze documenten blijven eigendom van de staat; u mag deze dus niet thuis bewaren.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

 • Bewaart u het voorwerp bij u thuis? Als de eigenaar van het voorwerp zich na twaalf maanden niet heeft gemeld, krijgt u een brief of e-mail van de gemeente. Dit is ook de bevestiging dat de vinder eigenaar van het voorwerp wordt.
 • Heeft u het voorwerp ingeleverd bij de gemeente? U kunt geen eigenaar worden van voorwerpen die minder waard zijn dan € 450,-.
 • Bij gevonden voorwerpen met een waarde hoger dan € 450,- krijgt u van de gemeente een brief of e-mail als de eigenaar van het voorwerp zich na twaalf maanden niet heeft gemeld. U heeft daarna één maand de tijd om het voorwerp bij de gemeente op te eisen.

Bijzonderheden

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevonden of verloren?

Paspoorten en rijbewijzen zijn eigendom van de Nederlandse staat. Daarom moet u het verlies (of diefstal) melden bij uw gemeente en daar ook een nieuw document aanvragen. De gemeente zorgt ervoor dat het nummer van het verloren of gestolen document in een landelijk systeem geregistreerd wordt. Hiermee wordt overal duidelijk dat het document ongeldig is.

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
 • U meldt dit bij het Publiekscentrum van de gemeente.
 • U kunt bij het Publiekscentrum direct een nieuw document aanvragen.

Buitenlands document of verblijfsvergunning verloren?

Verlies van deze documenten moeten bij de politie worden aangegeven. 

Dier vermist of gevonden?

 • Is uw (huis)dier vermist of heeft u een (huis)dier gevonden? Dan kunt u dit melden bij Stichting AMIVEDI
 • Een dood (huis)dier gevonden in de gemeente Opsterland? Neem dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente.

Verloren voorwerp weer teruggevonden?

Neem contact op met het Publiekscentrum om door te geven dat het verloren voorwerp weer teruggevonden is.