Trouwambtenaar Ella van Halderen

De trouwdag is jullie dag!

Trouwambtenaar Ella van HalderenDie beleef  en vier je samen én met de mensen die belangrijk voor je zijn. Veel persoonlijker dan je trouwdag, is er bijna niet te bedenken.

Mijn naam is Ella van Halderen en ik ben Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Opsterland. Ik beschouw het als een grote eer om twee mensen in de echt te mogen verbinden. En om dat zo goed mogelijk te doen, vindt er vooraf een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek komen de leuke, lieve, grappige en waarschijnlijk ook hilarische momenten voorbij. De huwelijksspeech schrijf ik helemaal voor jullie, waarin liefde en emotie wordt gecombineerd met humor. Het resultaat zal een verhaal zijn met veel herkenning en met elan verteld. Jullie huwelijksplechtigheid zal een onvergetelijk moment zijn, op een mooie locatie en in een persoonlijke sfeer. Want de trouwdag is jullie dag!

De troudei.... dat is jimme dei!

Die belibje en fiere je tegearre en mei de minsken dy't wichtich foar jim binne. Persoanliker dat je troudei, is er dan ek hast net te betinken.

Myn namme is Ella van Halderen en ik bin Bûtengewoan Amtner fan de Boargerlike Stân yn de gemeente Opsterlân. Ik beskôgje it as in grut foarrjocht om twa minsken te trouwen. Om dit sa goed mooglik te dwaan, ha wy -it breidspear en ik- in pear wike foar de troudei in petear. Yn dit petear komme fêst leuke, leave, bysûndere en fleurige mominten foarby.  De taspraak sil hielendal foar jimme skreaun wurde, wêryn leafde en emoasje kombinearre wurdt mei humor. It sil in ferhaal wêze mei herkenning en mei elan ferteld. De houliksplechtichheid is altyd in persoanlik en ûnferjitlik momint, op die moaie lokaasje en yn in persoanlike sfear. Want... it is ommers jimme troudei!