Geregistreerd partnerschap

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan meldt u dit bij de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. De kosten voor een geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan de kosten van het sluiten van een huwelijk.

Kosten

De kosten voor een geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan de kosten van het sluiten van een huwelijk.

Aanvraag

De voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bij een leeftijd onder 18 jaar is er toestemming nodig van de ouders of van de rechtbank.
  • U bent niet getrouwd en staat niet geregistreerd als partner.
  • U en uw partner zijn geen directe familie van elkaar (broer, zus, ouder, grootouder).
  • U voldoet aan de eisen van nationaliteit en woonland.

Voordat u een partnerschap kunt laten registreren, moet u hiervan melding doen (net als ondertrouw bij een huwelijk). Dit kan alleen op afspraak.

Meenemen

Neem het volgende mee als u een afspraak heeft voor het aangeven van uw geregistreerd partnerschap:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • de gegevens van de getuigen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.