Plaatsen aanplakborden verkiezingsposters

Door de gemeente staan 16 borden verspreid (in elk dorp 1) waar men de verkiezingsposters op kan plakken. De posters worden door de partijen geplakt. Voor de posters gelden geen eisen voor het formaat.

Plaats Adres
Bakkeveen Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)
Beetsterzwaag Hoek Commissieweg / It Merkelân
Frieschepalen Hoek Tolheksleane (paralelweg) / De Rusken
Gorredijk Trimbeets, op het grasveld bij de school
Hemrik Hoek Binnenwei / De Manege
Jonkerslân Bij De Leijen 89
Langezwaag Hoek 't Hou / Lang'Ein
Lippenhuizen Hoek De Buorren / Bûkenhage (kerk)
Luxwoude Bij viaduct A7
Nij Beets Van den Bruggenstrjitte, bij school de Jasker
Olterterp Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek
Siegerswoude Hoek Foarwurk / Bremerwei
Terwispel De Streek, op het grasveld bij de school
Tijnje Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden
Ureterp Hoek Weibuorren / De Gilden
Wijnjewoude Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei