Melding openbare ruimte doen

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, wegen, pleinen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde, zoals bijvoorbeeld een storing in de verlichting of een stoeptegel is kapot. Doe dan een melding openbare ruimte bij de gemeente.

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u een melding doen over:

  • onderhoud van wegen, straten, stoepen en paden
  • openbaar groen, plantsoenen en bomen
  • gemeentelijke riolering, putten, kolken en gemalen
  • straatnaam- en verkeersborden
  • openbare straatverlichting (vermeld bij uw melding het lichtmastnummer en de naam van de straat waar de lichtmast staat)
  • ​verkeersveiligheid

Wat moet u invullen in het formulier?

  • Locatie van de melding: waar bevindt het probleem zich (ongeveer)?
  • Omschrijving van uw melding: wat is er aan de hand?
  • Eventueel: foto van de situatie

Het invullen van het meldingenformulier kost een paar minuten.

Wilt u iets melden over afvalinzameling?

U kunt uw melding over afvalinzameling doorgeven aan het Service Ynformaasje Punt van Omrin. Het SYP is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900  21 00 215 of stuur een e-mail naar syp@omrin.nl.