Subsidie oudejaarsactiviteit

Organiseert u een oudejaarsactiviteit? Vraag subsidie aan. Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u vóór 1 november 2019 een subsidieaanvraag indienen. De gemeente Opsterland stelt dit soort initiatieven bijzonder op prijs.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden. 

  • De festiviteiten zijn openbaar toegankelijk.
  • De festiviteiten zijn gericht op het bevorderen van de samenhang in het dorp en het voorkomen van openbare ordeproblemen.
  • Bij de festiviteiten wordt er voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd.
  • De maximale financiële bijdrage is afhankelijk van de grootte van het dorp. Indien er meer aanvragen uit één dorp komen, zal het maximale beschikbare budget evenredig worden verdeeld. Het is aan te bevelen om binnen een dorp samen te werken en zoveel mogelijk gemeenschappelijke aanvragen te doen.
  • De beschikking tot subsidieverlening wordt vóór 20 december 2019 vastgesteld en in januari 2020 worden uitbetaald.
  • Voor deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Opsterland 2017 en de subsidieverordening Oudejaarsactiviteiten 2012 van toepassing.
  • De aanvrager moet binnen 2 weken na het betreffende jaarwisselingsfeest door middel van een foto en een kort inhoudelijk verslag aantonen dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Aanvraag

Direct regelen

Bent u van plan om een oudejaarsactiviteit te organiseren binnen de gemeente Opsterland? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie oudejaarsactiviteit' in. Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie oudejaarsactiviteit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.