Subsidie oudejaarsactiviteit

Organiseert u een oudejaarsactiviteit? Vraag subsidie aan. Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u vóór 1 november 2020 een subsidieaanvraag indienen. De gemeente Opsterland stelt dit soort initiatieven bijzonder op prijs.

Voorwaarden

Coronamaatregelen
Het is nog onduidelijk of evenementen met de jaarwisseling kunnen plaatsvinden vanwege de huidige coronamaatregelen en wellicht aanvullende maatregelen die in de toekomst afgekondigd kunnen gaan worden. Bent u van plan een activiteit/evenement te organiseren, neem dan contact op met vergunningen@opsterland.nl. Geef daarbij aan, wat voor soort evenement u wilt gaan organiseren, het aantal verwachte bezoekers, de datum en de locatie. Wij kunnen dan adviseren of uw evenement kan plaatsvinden. Geven wij een positief advies, dan kunt u naast de evenementenaanvraag ook een aanvraag indienen voor subsidie. Hieronder leest u meer over de voorwaarden en de subsidieaanvraag.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden. 

  • De festiviteiten zijn openbaar toegankelijk.
  • De festiviteiten zijn gericht op het bevorderen van de samenhang in het dorp en het voorkomen van openbare ordeproblemen.
  • Bij de festiviteiten wordt er voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd.
  • De maximale financiële bijdrage is afhankelijk van de grootte van het dorp. Indien er meer aanvragen uit één dorp komen, zal het maximale beschikbare budget evenredig worden verdeeld. Het is aan te bevelen om binnen een dorp samen te werken en zoveel mogelijk gemeenschappelijke aanvragen te doen.
  • De beschikking tot subsidieverlening wordt vóór 20 december 2020 vastgesteld en voor eind december 2020 uitbetaald.
  • Voor deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Opsterland 2017 en de subsidieverordening Oudejaarsactiviteiten 2012 van toepassing.
  • De aanvrager moet binnen 2 weken na het betreffende jaarwisselingsfeest door middel van een foto en een kort inhoudelijk verslag aantonen dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Aanvraag

Direct regelen

Bent u van plan om een oudejaarsactiviteit te organiseren binnen de gemeente Opsterland? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie oudejaarsactiviteit' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie oudejaarsactiviteit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.