Subsidie cultuurpromotie

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan versterking en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente Opsterland. De gemeenteraad heeft hiervoor de Subsidieverordening cultuurpromotie vastgesteld.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een aanvraag subsidie cultuurpromotie indienen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier " Aanvraag subsidie cultuurpromotie" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Letop: voor de subsidieregeling cultuurpromotie zijn er per jaar twee aanvraagperiodes

  • Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari t/m 30 juni kunnen de aanvragen worden ingediend van 1 september t/m 31 oktober daaraan voorafgaand.
  • Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juli t/m 31 december kunnen de aanvragen worden ingediend van 1 maart t/m 30 april daaraan voorafgaand.

Voorwaarden

  • De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de activiteit, waaruit blijkt dat deze aansluit bij de doelstelling van de subsidieregeling: bijdragen aan versterking en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente Opsterland.
  • De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: versterking, educatie, samenwerking, erfgoed, promotie en Fries (een beschrijving van deze criteria vindt u in de Subsidieverordening cultuurpromotie).
  • De aanvraag bevat een begroting en een dekkingsplan. Deze bevat een overzicht van de kosten en inkomsten van de activiteit. Een voorbeeldbegroting vindt u hier.
  • De subsidie van de gemeente kan niet hoger zijn dan 40% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,- en niet meer dan het ontstane tekort. 
  • Uren die door vrijwilligers worden ingezet voor de organisatie van de activiteit kunnen in de begroting als kosten en als inkomsten (eigen bijdrage) worden opgevoerd. Het college heeft het bedrag per uur per vrijwilliger vastgesteld op €10,-
  • Soms is een vergunning nodig voor het houden van een activiteit. Meer informatie hierover vindt u hier

Meer informatie

In de Subsidieverordening cultuurpromotie staan de voorwaarden en de maximale hoogte van de subsidie beschreven. Daarnaast is de Algemene subsidieverordening Opsterland van toepassing op deze regeling. 

Vragen?

Heeft u vragen hebben over de regels met betrekking tot de subsidie cultuurpromotie? Of wilt u mogelijke plannen die u hebt bespreken, neemt u dan gerust contact op met de gemeente Opsterland door te bellen met (0512) 386 222 of stuur een e-mail.