Subsidie cultuurpromotie

Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

Voorwaarden

  • In de aanvraag omschrijft u duidelijk de activiteit. Uit de omschrijving blijkt dat de activiteit kunst en cultuur in de gemeente Opsterland versterkt en promoot.
  • Bij de aanvraag wordt gekeken naar de volgende punten: versterking, educatie, samenwerking, erfgoed, promotie en Fries (een beschrijving van deze criteria vindt u in de Subsidieverordening cultuurpromotie).
  • De aanvraag heeft een begroting en een dekkingsplan. Hierin staan de kosten en inkomsten van de activiteit. Een voorbeeldbegroting vindt u hier.
  • De subsidie van de gemeente kan niet hoger zijn dan 40% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,- en niet meer dan het ontstane tekort. 
  • Uren die vrijwilligers maken, kunnen in de begroting als kosten en als inkomsten (eigen bijdrage) worden opgevoerd. Het college heeft het bedrag per uur per vrijwilliger vastgesteld op €10,-
  • Soms is een vergunning nodig voor het houden van een activiteit. Meer informatie hierover vindt u hier

Aanvraag

Wilt u een aanvraag subsidie cultuurpromotie indienen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier "Aanvraag subsidie cultuurpromotie" in. Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Let op!

Voor de subsidieregeling cultuurpromotie zijn er per jaar twee aanvraagperiodes

  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni: aanvragen van 1 september t/m 31 oktober
  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december: aanvragen van 1 maart t/m 31 mei.

Meer informatie

In de Subsidieverordening cultuurpromotie staan de voorwaarden en de maximale hoogte van de subsidie beschreven. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Opsterland voor deze regeling. 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u uw plannen bespreken? Neem dan gerust contact op met het Publiekscentrum.