Nieuwe regels voor buitensport vanaf 3 maart

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.

Vanaf 3 maart wordt deze uitzondering verruimd:

  • Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij erkende sportaccommodaties en sportlocaties. Wel onder herkenbare begeleiding;
  • Er wordt geen competitie gespeeld;
  • De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren (de vrijstelling geldt alleen voor zover de sport niet beoefend kan worden met inachtneming van de veilige afstand en alleen tijdens het beoefenen van de sport);
  • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Over de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder. Georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten dus plaatsvinden op sportaccommodaties.

Sportscholen

Als gemeente hebben we besloten het voor sportscholen ook mogelijk te maken weer buitenactiviteiten op te starten voor groepjes jongeren tot en met 26 jaar. Wanneer het hier niet gaat om een contactsport, dient wel 1.5 meter afstand gehouden te worden. Maar voor jongeren t/m 26 jaar mogen de groepjes mogen dus wel weer groter dan max. 2 personen zijn, zoals voor de versoepelingen gehanteerd werd. 

Contact

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met Emma Hofman van de gemeente Opsterland, telefoon 0512 386 222 of e-mail emma.hofman@opsterland.nl