Sport

De informatie op deze pagina is bedoeld voor ondernemers in de sportbranche.

  • Protocol ‘Verantwoord Sporten’

    Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is opgesteld door het NOC*NSF (sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten en afgestemd met het RIVM en ministerie van VWS.

  • Coronamaatregelen Sport 14 oktober 2020

    Op 13 oktober heeft het kabinet heeft ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken.

  • Nieuwsbrieven Sport Fryslân

    In deze onzekere tijden wil Sport Fryslân sportverenigingen in Frieslân zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de sport. Sport Fryslân informeert sportverenigingen wekelijks via een nieuwsbrief.