Scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

Hier vindt u meer informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

Speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

Vanaf maandag 8 februari zijn de gastouders, kinderopvang en scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer geopend. De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. 

Noodopvang

De bso is open voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt alleen voor leerlingen in kwetsbare posities of met ouder(s) in cruciale beroepen. Scholen en kinderopvang bieden vanaf 8 februari geen noodopvang meer. 
Meer informatie over het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang leest u op de website van de Rijkshoverheid.

Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbare scholen zijn vanaf 1 maart met extra maatregelen weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand.

Maatwerk en prioriteiten

Door de afstandsmaatregel (leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten) zal het veelal niet mogelijk zijn dat alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn. Daarom krijgen scholen ruimte om maatwerk te leveren. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan:
•    Eindexamenleerlingen (ook vso en vavo).
•    Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
•    Leerlingen in het voorexamenjaar en vwo 4 voor het afnemen van schoolexamens.
•    Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school, waar nodig in overleg met de gemeente, de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt.
•    Voor nieuwkomersleerlingen is deze afweging ook aan de school.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden. In de praktijk betekent dit dat nagenoeg alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs volledig open zijn en fysiek onderwijs hier de norm blijft.

Meer informatie lees u hier op de website van de Rijksoverheid

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Vanaf 1 maart kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Op de andere dagen blijven zij online afstandsonderwijs volgen. De versoepelingen vanaf 1 maart zijn mogelijk als de 1,5 meter afstandsregel in de gebouwen mogelijk is. En als de landelijke en regionale OV-afspraken over gespreide vervoersbewegingen dit toelaten. Voor het praktijkonderwijs geldt een uitzondering op de 1,5 meter afstandsregel als dit nodig is voor de studie.

De volgende groepen studenten konden al naar school komen en kunnen fysiek naar school blijven gaan:
•    studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen;
•    studenten die praktijklessen volgen;
•    kwetsbare studenten (met name in mbo 1 en mbo 2) die naar de instelling mogen komen voor begeleiding.

Meer informatie leest u op de website van de Rijkoverheid.

Hogescholen en universiteiten

Tot en met 15 maart 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.