Hoe gaan we na de zomervakantie veilig naar de kinderopvang, scholen en het voortgezet onderwijs?

Welke regels gelden er voor de kinderopvang, op de scholen en in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie?

Basisscholen en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn in de periode voor de zomervakantie weer volledig geopend, net als de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De noodopvang is per 1 juli gestopt.

Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

  • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
  • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:

  • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. 

MBO, HBO en universiteit

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-scholen. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs en het gebruik van het openbaar vervoer zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd en de instelling de afspraken die er zijn gemaakt over het OV aanhoudt. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. Door spreiding van begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten over de week, de dag en het uur gaan studenten gespreid van en naar de instelling. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling of regio. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Blijf thuis bij klachten

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona.