Landelijke maatregelen die nu gelden versus regionale maatregelen 

Het aantal coronabesmettingen stijgt dusdanig hard dat het kabinet op 13 oktober heeft besloten tot strengere maatregelen om dit aantal omlaag te brengen. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.

Hoe verder na de gedeeltelijke lockdown – de routekaart

De landelijke maatregelen gelden voor heel Nederland, ondanks het feit dat niet alle regio’s zich in hetzelfde risiconiveau bevinden. Voor iedereen gelden dezelfde maatregelen, er is dus geen sprake van regionale verschillen

Na de landelijke gedeeltelijke lockdown schalen we als dat kan terug naar de regionale aanpak. De routekaart risiconiveaus en maatregelen biedt hierbij perspectief.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Op basis van deze signalen (signaalwaarden) wordt per regio bepaald in welk risiconiveau zij zich bevinden. Bij dat risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Daarvoor geldt altijd dat het de minimale maatregelen zijn. Een burgemeester kan besluiten om aanvullend extra maatregelen te nemen als de situatie daartoe aanleiding geeft. Denk bijvoorbeeld aan het (tijdelijk) sluiten van een horecagelegenheid vanwege een hoog aantal besmettingen. Of het verbieden van een evenement vanwege teveel deelnemers of de onmogelijkheid tot het houden van 1,5 meter afstand.

Als de besmettingen in het hele land weer sneller stijgen dan verwacht dan kan het nodig zijn om nogmaals landelijk in te grijpen. Op dat moment laten we de regionale aanpak weer los en gelden voor het hele land dezelfde, landelijke maatregelen. Het zicht op de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid en de informatie op het coronadashboard.