Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Diverse instanties/organisaties hebben geven antwoord op veelgestelde vragen en hebben regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers. Tip: neem contact op met uw accountant/boekhouder om aanvragen in te dienen en lees goed de voorwaarden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft diverse regelingen voor ondernemers:

 • Noodloket (voor alle ondernemers, ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen)
 • Borgstellingskrediet Landbouw (voor land- en tuinbouwbedrijven)
 • Verruiming BKMB (voor MKB, starters en investeerders)
 • SET-regeling (voor aanbieders van zorg of ondersteuning) 
 • Garantie Ondernemingsfaciliteit (voor middelgrote en grote bedrijven)

Wat deze regelingen precies inhouden en hoe u hier gebruik van kunt maken, leest u op www.rvo.nl. U kunt ook bellen: telefoon 088 042 25 00. 

Kamer van Koophandel (KvK)

Bent u als ondernemer in de problemen gekomen door het coronavirus of heeft u vragen? Het KvK Coronaloket biedt hulp: www.kvk.nl/corona of telefoon 0800 2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Op de website van het KvK Coronaloket vindt u ook een overzicht van alle regelingen voor ondernemers. 

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)

ZZP-ers kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen door de coronacrisis. Om ZZP-ers hierin tegemoet te komen, heeft de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) voert voor onze gemeente deze regeling uit. Kijk voor meer informatie op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona of bel het BZF op telefoonnummer 14058.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de volgende regelingen voor ondernemers: 

 • Bijzonder uitstel van betaling (ondernemers inclusief zzp'ers)
 • Verlaging van de voorlopige aanslag (ondernemers inclusief zzp'ers)
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente (ondernemers inclusief zzp'ers)
 • Premiedifferentiatie WW (voor veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen) 
 • Verwachte aanpassing lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt (ondernemers)
 • Informatie over de gevolgen van het coronavirus voor werknemers die wonen of werken over de grens van de EU. Op de website www.svb.nl vindt u meer informatie.

Kijk voor meer informatie hierover op www.belastingdienst.nl. 

UWV

Bij het UWV kunnen ondernemers terecht voor een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).  Deze maatregel is er om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl. 

Qredits

Qredits helpt kleine ondernemers met een krediet bij Qredits door uitstel van aflossing en rentekorting. Kijk voor meer informatie op www.qredits.nl

Gemeente Opsterland

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) treffen extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen bovenop die van de regering. Meer informatie vindt u op de pagina 'Extra regelingen gemeentelijke belastingen en heffingen'.

Meer informatie en handige links

 

Ondersteuning ondernemers corona