Indienen algemeen steunverzoek corona

De gemeente Opsterland treft extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen bedrijven, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties te helpen.

Aanvraag

Direct regelen

Bent u (contract)partner van de gemeente Opsterland en heeft u vanwege de coronacrisis naast de rijksregelingen extra financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u een algemeen steunverzoek indienen voor bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling. Vul hiervoor het formulier 'Algemeen steunverzoek corona' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Meer informatie

In het 'Algemeen handelingskaderbij financieel-economische vraagstukken in verband met corona' leest u meer over de extra maatregelen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.