Informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Ook ondernemers worden zwaar getroffen. Lees meer over de maatregelen die genomen zijn om de door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen.

 • Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting (ozb)

  Sportverenigingen en dorpshuizen zijn financieel geraakt door de overheid ingestelde maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Hierdoor zijn competities vroegtijdig beëindigd en moesten o.a. dorpshuizen hun deuren sluiten. De gemeente Opsterland heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om sportverenigingen en dorpshuizen te ondersteunen door een eenmalige teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb).

 • Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers

  De regering verlengt de belangrijkste steunregelingen voor bedrijven. Bedrijven kunnen tot de zomer van 2021 steun aanvragen om door de coronacrisis te komen. Er gelden daarbij nieuwe voorwaarden. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. Bekijk hier op welke regelingen u aanspraak kunt maken.

 • Extra regelingen gemeentelijke belastingen en heffingen

  De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) treffen extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen boven op die van de regering.

 • Servicepunt Ondernemers

  Op de algemene webpagina Ondernemers vindt u meer informatie over ondernemen in Opsterland.

 • Nieuwsbrief Economische Zaken over de coronacrisis

  Economische Zaken brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief informeren we ondernemers onder andere over nieuwe maatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Wilt u de nieuwsbrief ook in de mailbox ontvangen? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@opsterland.nl.

 • Ondernemers in de toeristische sector

  De informatie op deze pagina is bedoeld voor ondernemers in de toeristische sector.

 • Ondernemers in de sportbranche

  De informatie op deze pagina is bedoeld voor ondernemers in de sportbranche.

 • Ondernemers in de horeca / evenementen

  De informatie op deze pagina is bedoeld voor ondernemers in de horeca / evenementen.