Nieuws corona

De laatste ontwikkelingen en maatregelen omtrent corona vindt u hier.

  • Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting (ozb)

    Sportverenigingen en dorpshuizen zijn financieel geraakt door de overheid ingestelde maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Hierdoor zijn competities vroegtijdig beëindigd en moesten o.a. dorpshuizen hun deuren sluiten. De gemeente Opsterland heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om sportverenigingen en dorpshuizen te ondersteunen door een eenmalige teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb).

  • Aangepaste maatregelen sport vanaf 1 juli 2020

    Het kabinet maakte op 23 juni veel versoepelingen van de coronamaatregelen op het gebied van sport bekend. Bekijk het sportprotocol vanaf 1 juli.