Geen noodverordening meer, maar de Tijdelijke Coronawet

Per 1 december jl. is de Coronawet (Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19) voor drie maanden in werking getreden. In deze wet zijn de regels rondom Corona landelijk vastgelegd.

Voor cultuur verandert er niet veel. Evenementen zijn verboden. Lessen, repetities, workshops, trainingen etc. mogen doorgaan (ook in groepsverband). Optredens, concerten en voorstellingen zijn toegestaan voor een publiek van maximaal 30 personen. Dit is ook is de maximale groepsgrootte voor activiteiten in één ruimte. Het zingen in groepsverband wordt ‘afgeraden’, maar het is voor de wet niet verboden. Voor jeugd t/m 12 jaar is zingen toegestaan en je mag ook zingen in de kerk.

Het kabinet heeft op 8 december jl. heeft gisteren in de persconferentie meegedeeld dat de gedeeltelijke lockdown verder gaat. Het aantal coronabesmettingen stijgt weer en dat is niet goed. Misschien komen er nog extra maatregelen vlak voor de Kerstdagen, maar dat is nog even afwachten.

Alle regels vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Steunverzoek indienen

Voor alle (culturele) organisaties in nood is het mogelijk een steunverzoek bij de gemeente Opsterland in te dienen. Je kunt dit doen met een aanvraagformulier op de website. Vul bij de omschrijving van de gevraagde steun in:

  1. de gemiste inkomsten die het gevolg zijn van de opgelegde coronamaatregelen;  
  2. de eventuele steun die je hebt ontvangen vanuit het Rijk of de provincie of andere extra inkomsten;
  3. de extra onvoorziene kosten die je hebt moeten maken om aan de regels te kunnen voldoen.

De gemeente bepaalt per geval of je voor coronaondersteuning in aanmerking komt. Via de link hieronder vind je het formulier:

https://www.opsterland.nl/Inwoners/Corona/Ondernemers/Indienen_algemeen_steunverzoek_corona