Afgelaste evenementen en bijeenkomsten

  • Himmelwike 2020 in zijn geheel afgelast

    Voor de Himmelwike 2020 werkt de gemeente Opsterland samen met verschillende organisaties, waaronder Omrin. Besloten is om in verband met de getroffen maatregelen aangaande het coronavirus de Himmelwike en het jubileum 2020 af te lassen en volgend jaar in 2021 voort te zetten. 

  • Activiteiten rondom 75 jaar vrijheid afgelast

    Onder de huidige omstandigheden, vanwege het coronavirus, kunnen de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid geen doorgang vinden. Hierbij gaat het om zowel de Vrijheid-express die in april Gorredijk en Ureterp aan zou doen, als de activiteiten die op 4 en 5 mei plaats zouden vinden, zoals de Vrijheidsmaaltijden. Hoewel begrijpelijk, is dit ook erg jammer voor al het werk dat in de programmering is gestoken door het Nationaal Comité, de coördinatoren uit de provincies en uiteraard de inzet en het enthousiasme vanuit onze dorpen.