Sortibak en Biobak

De afvalberg in Fryslân moet kleiner worden. Dat doen we door grondstoffen in het afval vooraf goed te sorteren. Elk huishouden dat thuis de grondstoffen (nog) beter scheidt, draagt bij aan een beter milieu. De campagne 'Samen halen we alles eruit' maakt duidelijk hoe u uw steentje kunt bijdragen en vertelt u wat er in de Sortibak hoort en wat in de Biobak.

Ga naar www.samenhalenwealleseruit.nl