Bladveegschema 2020

In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken? Doe dit dan in uw groene container of breng het gratis naar de Milieustraat . Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert onnodige vertraging op. Er wordt op de volgende momenten geveegd:

Bakkeveen

 • Maandag 2, 9, 16 en 23 november 2020
 • Tsjerkewâl, Boskleane, Weversval (bebouwde kom), Douwelân, Kleasterkamp, Aylvalan, Burmanialaan, Alde Drintsewei

Beetsterzwaag

 • Donderdag 12, 19 en 26 november 2020
 • De Wissel, De Walle, It Merkelân, Skoalleane, Hoofdstraat, Bommegaerde, Healwei, Van Lyndenlaan, Vlaslaan (Hoofdstraat / De Reden), De Reden

Frieschepalen

 • Maandag 2, 9, 16 en 23 november 2020
 • Tolheksleane, Lytse Leane, De Rusken

Gorredijk

 • Vrijdag 13, 20 en 27 november 2020
 • Tsjerk Hiddes, Wabe Wissestraat, Heerenacker, Brouwerswal, De Hoop, Hegedyk, H. Ringenoldusstrjitte

Langezwaag

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • 't Hou, De Klamp

Lippenhuizen

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • Weeme, Omgong, De Buorren (bebouwde kom), Marten Janswei

Luxwoude

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • Hegedyk

Nij Beets

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • Van der Brugghenstraat

Terwispel

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • De Streek

Tijnje

 • Woensdag 4, 11 en 25 november 2020
 • Warrewei, Breewei, Master Roordawei, Winia Ikkers

Ureterp

 • Dinsdag 3, 10, 17 en 24 november 2020
 • Koetsebeiwâl, Foarekers, Kuperleane, Mounestrjitte, De Telle, Souwe, Stuken, Golle, Foarke

Wijnjewoude

 • Dinsdag 3, 10 en 24 november 2020
 • Russchenreed, Loksleane, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Master Geertswei