Carbidschieten melden

Carbidschieten hoort voor velen bij oudejaarsdag. Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal richtlijnen opgesteld.

Voorwaarden

Coronamaatregelen
Vanwege corona is het onzeker hoe komende jaarwisseling eruit zal zien. Als gemeente willen we er graag samen met u voor zorgen dat het carbidschieten ook dit jaar weer op een veilige manier door kan gaan. Daarom vragen we dit jaar iets extra’s van u, namelijk: een kort en bondig coronaplan. De gemeente kan dan een advies geven en meedenken in wat wel en niet kan. Zo zorgen we er samen voor dat het carbid schieten coronaproof kan plaatsvinden.

Wat moet in het coronaplan staan?
Maak in het coronaplan duidelijk hoe u de 1,5 meter en andere geldende maatregelen naleeft tijdens het carbidschieten. Denk aan zaken zoals: 
• Hoe gaan jullie het terrein waar jullie carbidschieten coronaproof maken (1,5 meter afstand).
• Hoe houden jullie de bezoekers op 1,5,meter van elkaar en van jullie?
• Is er een aparte in en uitgang? Zo nee, hoe garanderen jullie de 1,5 meter bij toe- en uitgang tot jullie terrein?
• Is er ook catering? Zo ja, is er een routing bij de catering? Dus welke kant moeten de mensen volgen als zij iets willen halen bij de catering?
• Hoe zorg je er voor dat er geen opstopping komt? En dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt? 
• Hoe is het geregeld met de wc’s? Zijn die er? Zo ja, zijn er voldoende? Hoe wordt, bij de toegang van het toilet, gezorgd dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt?

Carbidschieten doet u:

 • op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur (buiten deze tijden is carbidschieten verboden);
 • op minimaal 75 meter afstand van woningen of bebouwing;
 • op minimaal 300 meter afstand vanaf plekken waar dieren worden gehouden;
 • op voldoende afstand van andere (gevaarlijke) objecten (zoals tankstations);
 • met een (melk)bus van maximaal 50 liter; 
 • met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein/stuk grond.

Melden 

Direct regelen

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Vul dan vóór 27 november het formulier 'Melding carbidschieten' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Bent u geen eigenaar van het perceel waar u wilt gaan carbidschieten? Laat dan door de eigenaar van het perceel een 'Toestemmingsverklaring gebruik terrein' invullen en ondertekenen. Deze moet u toevoegen in de stap 'Bijlage' van het formulier 'Melding carbidschieten'.

Tips

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK)  aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten:

Tip 1 - Voorbereiding

 • Lees de voorwaarden. Vul op tijd het meldingsformulier van de gemeente in, deze kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Tip 2 Bescherming

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

Tip 3  - Gebruik goed materiaal

Tip 4 -  Ontsteek het carbid veilig

 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.
 • Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus.
 • Ga nooit op de bus zitten.
 • Zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tip 5 - Zorg voor EHBO

 • Zorg dat voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn.
 • Lees de tips voor acute hulp bij brandwonden.

Overlast door carbidschieten?

Ervaart u overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk of carbidschieten? Ziet u onveilige situaties op straat? Meld dit dan bij de politie, telefoon 0900 88 44.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.