Wetterskip Fryslân stelt beregeningsverbod in

Het is al weken prachtig zomerweer. Dit mooie zomerweer heeft als consequentie dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland enorm afneemt. Wetterskip Fryslân die hiervoor verantwoordelijk is kan nu niet meer voldoende water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Om die reden heeft Wetterskip Fryslân in heel Friesland een beregeningsverbod ingesteld voor alle inwoners en agrariërs.

Wat betekent dit?

Sinds donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanwege de aanhoudende droogte hun gras(land) en gazons niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. De overige gewassen mogen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends wel worden beregend

Meer informatie

Voor de laatste updates omtrent het beregeningsverbod kijkt u op www.wetterskipfryslan.nl