Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp, supergewone mensen van onschatbare waarde!

In de gemeente Opsterland zijn een kleine 60 pleeggezinnen die van onschatbare waarde zijn voor veel kinderen. Wethouder Libbe de Vries bezocht vandaag het pleeggezin van de familie Brakke in Ureterp om van hen te horen wat het pleegouderschap inhoudt. Het is de Week van de Pleegzorg en gemeente Opsterland verrast daarom alle pleeggezinnen in de gemeente met een boeket bloemen. Hiermee spreekt de wethouder zijn dank en waardering uit voor deze families die hun hart en huis openstellen voor kinderen die geen veilig thuis hebben.

Week van de Pleegzorg

Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven. In Friesland maken 850 kinderen voor korte of langere tijd gebruik van pleegzorg dankzij de inzet van ruim 600 pleeggezinnen.

Kijk voor meer informatie over pleegzorg op www.supergewonemensengezocht.nl

Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp