Welkom nieuwe Nederlanders!

Donderdag 30 januari 2020 vond er in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag een naturalisatieceremonie plaats. Een feestelijke gebeurtenis! Zeven personen kregen van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

De familie Fiseha uit Gorredijk en Manuel Martins Francisco uit Hemrik legden de eed af en namen de 'bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap' in ontvangst. Daarnaast ontvingen zij bloemen en cadeautjes. Van harte gefeliciteerd! 

Naturalisatie 30 januari 2020

Van links naar rechts op de foto: Haben Fiseha, Manuel Martins Francisco, Burgemeester Ellen van Selm, Beteal Fiseha, Abraha Fiseha, Bereket Fiseha, Elsa Fiseha, Ambasajir Fiseha