Uitspraak Raad van State inzake proefboring Nij Beets biedt perspectief voor de gemeente Opsterland

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag dat de gemeente Opsterland de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen in Nij Beets mocht beoordelen. Het bedrijf Vermilion Energy Nederland diende deze aanvraag in. De gemeente is verheugd dat de Raad van State oordeelde dat de juiste procedure is toegepast.

‘Deze uitspraak van de Raad van State biedt perspectief voor ons als gemeente’, laat de betrokken wethouder Anko Postma weten. ‘Uit de uitspraak blijkt dat wij de aanvraag van Vermilion Energy Nederland mogen beoordelen en dat het ministerie – in ieder geval voorlopig – geen rol speelt in dit besluit. Hierbij is vooral van belang dat in het bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen, waarmee wij op bepaalde gronden geen toestemming hoeven te geven voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen.’

‘Verder zijn we verheugd te lezen dat wij – anders dan de rechtbank oordeelde – wel degelijk de juiste procedure hebben toegepast. De rechtbank zal nu inhoudelijk moeten beoordelen of wij terecht de aanvraag geweigerd hebben. Totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, blijft onze weigering in stand en is er geen proefboring mogelijk.'