Training startende ondernemers 2018

De gemeente Opsterland organiseert in samenwerking met de gemeente Smallingerland in het najaar een training in zes dagdelen voor startende ondernemers.

Tijdens de training wordt een ondernemingsplan opgesteld, waarin alle facetten van de bedrijfsvoering in de eigen onderneming aan de orde komen. De training is voorzien van veel praktische tips, links, adressen e.d., waar u als ondernemer meteen mee aan de slag kan. In het programma komen alle essenties van het ondernemen aan bod. Voor de duur van de training en één maand na afloop ervan stelt het trainingsinstituut ondersteuning beschikbaar.

Kosten

De training is bedoeld voor ondernemers in spé of startende ondernemers die niet langer dan ongeveer twee jaar actief zijn en woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Opsterland. De gemeente neemt de kosten van de training voor haar rekening, de deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 75,-. Er is plaats voor 15 cursisten. Een selectietest maakt onderdeel uit van de selectieprocedure die door het trainingsinstituut wordt uitgevoerd.

Trainingsdata en tijden

De trainingsdata zijn: 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november.
De training is in het gemeentehuis van Smallingerland aan de Gauke Boelensstraat 2 in Drachten en wordt verzorgd door RBC Consultants, telkens op maandag van 13.30 tot 17.00 uur. 

Aanmelden

Op de site van de gemeente Smallingerland vindt u in de rechter kolom de inhoud van de training en het aanmeldformulier. Aanmelden is mogelijk tot 14 juli a.s.

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar ez@smallingerland.nl met het onderwerp 'training starters'.