Tijnje start met ontwerp MFA

De gemeenteraad heeft twee jaar geleden ingestemd met het pilotproject multifunctionele accommodatie (MFA) Tijnje. Een uniek project waar het dorp zelf de mogelijkheid heeft gekregen om onderzoek te doen naar het realiseren van een MFA. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

De scholen, het dorpshuis en de gymzaal in Tijnje zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Plaatselijk Belang heeft een haalbaarheidsverkenning van de MFA afgerond en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Hierdoor kan het dorp de volgende stap zetten en starten met het ontwerp. Om ook de gymzaal te kunnen behouden worden verschillende functies en ruimten slim gecombineerd in het ontwerp. Het dorpshuis, de scholen en de huisartsenzorg worden onder één dak gebracht.

Wethouder Anko Postma: “Dit project is echt een voorbeeld van de krêft van de mienskip! Veel vrijwilligers hebben vanuit hun eigen kennis en expertise meegedacht over de te realiseren MFA. Door ruimten en functies slim te combineren heeft het dorp een haalbaar project weten te presenteren. Op deze manier wordt het nieuw te bouwen MFA ook echt van het dorp”.

Ontwerpbudget

Ruim 50 vrijwilligers hebben in diverse werkgroepen meegedacht over de realisatie van de MFA. Er is hard gewerkt om de haalbaarheidsverkenning op te stellen, waarbij het combineren van ruimten en functies veel overleg heeft gekost. Dit proces heeft geleid tot o.a. de fusie van de beide basisscholen in het dorp. De haalbaarheidsverkenning is nu afgerond. Het dorp wil graag een vervolgstap zetten, namelijk het ontwerpen van een MFA. Hiervoor vraagt het dorp om financiële ondersteuning. Met het ontwerpbudget kunnen diverse experts op dit gebied ingehuurd worden om een ontwerp te maken. Ook bij de vervolgstappen blijft het dorp leidend. De gemeente ondersteunt en faciliteert waar nodig.

Realisatie

De locatie van de MFA is bij de sportvelden. Het doel is om het gebouw tegen het huidige sportcomplex aan te bouwen, zodat het dorp maar 1 complex hoeft te onderhouden. Het voornemen is om de MFA in 2020 te openen.