Subsidie voor gezamenlijke aanpak overlast gevende asielzoekers

De gemeente Smallingerland diende met medewerking van de gemeente Opsterland onlangs een plan in bij het ministerie van Justitie & Veiligheid gericht op preventie voor de aanpak van overlast gevende minderjarige asielzoekers. Staatssecretaris Broerkers-Knol maakte een miljoen euro vrij om deze problemen in Nederland aan te pakken. De helft van dit bedrag is verdeeld over tien gemeenten. De gemeenten kregen 93.000 euro subsidie toegewezen om het plan tot uitvoering te brengen.

De gekozen aanpak is gericht op preventie en daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van Re-Care. Zij gaan op verschillende manieren professionals begeleiden om meer handvaten te krijgen in de omgang met de verschillende culturen van de overlast gevende jongeren. De aanpak moet leiden tot een aanvulling van de reguliere werkwijze van de deelnemende partijen. 

Jan Rijpstra, burgemeester Smallingerland zegt namens beide gemeenten: "Ik ben erg tevreden met de samenwerking en de gekozen aanpak. We passen nu doelgerichte acties toe om al in een eerder stadia de problematiek aan te pakken." 

Naar verwachting opent het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) eind november een AMV locatie in Oud Beets in Opsterland, gelegen tussen Beetsterzwaag en Nij Beets. Met behulp van de subsidie kunnen Smallingerland en Opsterland nauw samenwerken om op lokaal niveau een aanpak te kiezen die aansluit bij de specifieke vraagstukken per gemeente. De locatie in Oud Beets is al eerder in gebruik geweest voor de opvang van jonge asielzoekers. Nu wordt het ingezet als huisvesting voor maximaal twintig alleenstaande minderjarige asielzoekers en is het een dependance van het AZC Drachten.