Samenwerking OWO- gemeenten vastgelegd in visie

In het nieuwe jaar staat de OWO-visie op de agenda van de gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Een document waarin de afspraken en ambities van de samenwerking tussen de drie gemeenten opnieuw verwoord zijn.

“Zelfstandig blijven door samenwerking, dat blijft het uitgangspunt. We hebben de ideeën en ambities van de goede samenwerking mooi en duidelijk met elkaar op papier gezet.”, aldus Ellen van Selm, burgemeester van de gemeente Opsterland namens de drie colleges. Nu alle colleges hebben ingestemd met de visie, wordt deze in januari voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

Samen sterker

De drie gemeenten hebben in 2015 gekozen voor deze samenwerking vanuit de wens zelfstandig te willen blijven. Daar waar samenwerking voordeel oplevert, zijn organisatieonderdelen samengevoegd en bedienen zij nu de drie gemeenten. Denk aan het slim inkopen van ICT-oplossingen, het verlenen van vergunningen, de aanslag afvalstoffenheffing of de salarisuitbetaling.

Harry Oosterman, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf: “Dit zijn voorbeelden van werkzaamheden die je net zo goed voor drie als voor één gemeente kan doen en die daarmee voordelen opleveren. Niet alleen in geld, maar ook in tijd, slagkracht en kwaliteit.”

Alle drie zelfstandig: dat blijft het uitgangspunt

De afspraken die de OWO-gemeenten maakten, zijn niet nieuw en kunnen gezien worden als een hercontractering.

In maart vorig jaar bespraken we de samenwerking met de drie gemeenteraden en konden we de conclusie trekken dat de raadsleden hier -net als de colleges van B&W- overwegend positief tegenaan kijken”, blikt de Weststellingwerfse burgemeester André van de Nadort terug.

De OWO burgemeesters kregen de opdracht de visie en ambitie op papier te zetten. In deze herijkte visie blijft het uitgangspunt van de zelfstandigheid van de drie gemeenten overeind en is het aangevuld met een aantal ambities.

Uitbouwen en ontwikkelen

De OWO-samenwerking benoemt 10 nieuwe onderwerpen waarop de samenwerking wordt uitgebouwd, zoals datagedreven werken, informatiebeveiliging en privacy. En ook extern samen optrekken in bestuurlijk verband levert de gemeenten voordelen op. Denk aan het bundelen van krachten om het platteland te versterken. Met gezamenlijke standpunten en meer volume zijn ook plattelandsgemeenten duidelijk te horen in landelijke politieke discussies. Maar denk ook aan ambities op het gebied van duurzaamheid en heel praktisch: de invoering van de Omgevingswet. In dit ingewikkelde proces delen we kennis en kunde en kijken we waar wij elkaar in uitvoering en kwaliteit kunnen versterken.

Eenduidigheid & vertrouwen

Een gedeelde zienswijze is mooi en heeft in de onderlinge samenwerking een belangrijke functie. Het zorgt ervoor dat er een visie is die op alle niveaus gedragen kan worden, ieder vanuit de eigen rol, taken en bevoegdheden. Het draagt bij aan rust en vertrouwen voor een zelfstandige toekomst. De colleges leggen deze visie dan ook voor aan de gemeenteraden. Als zij zich hier ook in kunnen vinden is de visie definitief.

U kunt de OWO-visie hier lezen.