Samen werken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

Op woensdag 22 november is er in De Skâns in Gorredijk intensief gesproken over de toekomst van de gemeente Opsterland. Rond de zestig inwoners hebben meegepraat over de thema's duurzaamheid, leefbaarheid en de inclusieve samenleving.

Ferenc van Damme heeft de avond geleid en op boeiende wijze laten zien hoe de samenleving in hoog tempo verandert.

In verschillende rondes werden ideeën gedeeld over de ambities op de eerdergenoemde thema's. De gemeente heeft heel veel input gekregen. Het is de gemeente nog duidelijker geworden dat er ontzettend veel energie in de dorpen zit en dat inwoners graag bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. De gemeente zou dit kunnen faciliteren met bijvoorbeeld kennisuitwisseling of het leggen van verbindingen. De gemeente gaat de inbreng nu uitwerken en komt er in januari op terug. 

Ter inspiratie enkele interessante links

Meer ideeën zijn welkom!

Geef ze door via gemeente@opsterland.nl onder vermelding van Toekomst Opsterland.

Opsterlandcafé