Roken en stoken in de natuur verboden vanaf 2 juli 2019

De weersverwachting voor de komende weken in combinatie met de huidige droogte zorgt voor een extra groot risico op natuurbrand. In Opsterland geldt daarom vanaf dinsdag 2 juli 2019 een rook- en stookverbod in de bossen en natuurterreinen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Verboden te roken

Het is tot de Veiligheidsregio Fryslân afschaalt van fase 2 naar fase 1 verboden om in bossen, op de heide, veengronden en in de duingebieden (of binnen een afstand van 30 meter daarvan) te roken. Binnen 100 meter van deze gebieden mag u bovendien geen brandende of smeulende voorwerpen laten vallen, weggooien of laten liggen. Het overtreden van dit verbod is strafbaar.

Verboden vuur te stoken

Vuur stoken in de natuur is verboden. Verleende kampvuurontheffingen worden ingetrokken en er worden gedurende het rook- en stookverbod geen nieuwe kampvuurontheffingen verleend.

Tips om natuurbrand te voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een enorme brand. Zo kunt u natuurbrand voorkomen:

  • Rook niet in natuurgebieden;
  • Parkeer uw auto niet in hoog, droog gras;
  • Gooi afval - vooral glas - in afvalbakken;
  • Houd u aan de regels voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.

Toch brand?

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:

  • Blijf kalm;
  • Probeer niet zelf de brand te blussen;
  • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard;
  • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.