Voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraakpreventie en brandveiligheid in Gorredijk en Ureterp

Op maandag 12 maart 2018 staan de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ van de politie en de preventiecontainer van de brandweer aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk, bij MFC De Skâns. Op maandag 19 maart 2018 staan ze in Ureterp aan De Telle 21, bij MFC De Wier. De voorlichtingsbijeenkomst vindt op beide dagen plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Politie, brandweer en gemeente geven inwoners advies en voorlichting over inbraakpreventie en brandveiligheid.

Samenwerken om inbraak te voorkomen

Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. Het aantal inbraken in Noord-Nederland, en ook in Opsterland, is de afgelopen tijd gedaald. Soms zijn inbraken eenvoudig te voorkomen, waardoor het aantal inbraken verder kan afnemen. Wij informeren u graag hierover tijdens de bijeenkomst. 

Samenwerken voor brandveilig wonen

Een woningbrand overkomt mij niet? Dat denkt u! Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar gewonden en dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Wij informeren u graag hierover tijdens de bijeenkomst. 

Gezamenlijk initiatief

De preventietruck ‘Stop woninginbraken’ en de ‘preventiecontainer’ van de brandweer zijn een initiatief van de gemeente Opsterland, Politie Noord-Nederland, Brandweer Fryslân en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.