Pleziervaart Polderhoofdkanaal vanaf 15 mei 2018

Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat dit jaar de ecologische waarden in het Polderhoofdkanaal zijn verbeterd. Ook in de compensatiegebieden is een vooruitgang te zien.

De monitoringscommissie geeft in haar advies aan de colleges van Smallingerland en Opsterland aan, dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van de openstelling voor 2018. Ook kan de vaardiepte met 10 centimeter worden vergroot. Er is sprake van een lichte toename van watervegetatie, zoals Krabbenscheer en Glanzend fonteinkruid. Ook horstvormende planten, welke belangrijk zijn voor de gestreepte waterroofkever, breiden zich beperkt uit. Daarnaast beginnen de compensatiegebieden zich ecologisch te ontwikkelen. Een aantal planten is actief ingebracht, maar ook spontane ontwikkeling is aanwezig. De gestreepte waterroofkever handhaaft zich op verschillende locaties in het Polderhoofdkanaal en de nevengeul en er is een lichte toename in de compensatiegebieden.

Wethouder Rob Jonkman: “Ik ben verheugd dat uit het advies van de monitoringscommissie blijkt, dat er geen vaarbeperkingen zijn als het gaat over de openstelling van het Polderhoofdkanaal. Het gaat zo goed met de ecologische waarden, dat de pleziervaart van 15 mei tot en met 15 september door het Polderhoofdkanaal kan varen. Hiermee hanteren wij dezelfde openingstijden als de Turfroute.”