Opsterlanders praten mee over leefbaarheid!

De gemeente Opsterland en Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de Dorpsspiegels. De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

Wethouder Anko Postma: ‘Het is prettig leven in de Opsterlandse dorpen en dat willen we allemaal graag zo houden of liever nog verbeteren. Leefbaarheid in de dorpen staat bij ons als gemeente dan ook bovenaan op de agenda. Door de inwoners zelf te vragen wat er goed gaat en wat beter kan, kunnen we het dorpenbeleid hierop aanpassen’.

Initiatief vanuit de dorpen

Het is nog niet eens zo lang geleden dat gemeenten ervan overtuigd waren dat zij wel wisten wat burgers wilden. Plannen bedenken deden ze op het gemeentehuis. Inwoners van de dorpen en wijken hadden het gevoel dat zij daarna hooguit mochten inspreken. Die tijd is voorbij. Dorpsbesturen gebruiken de resultaten uit de Dorpsspiegels voor het schrijven van een dorpsvisie. Op die manier kunnen zij onderbouwd onderwerpen op de agenda zetten. Gemeente Opsterland juicht deze ontwikkeling toe. Om plannen in de dorpen te kunnen realiseren, draagt Opsterland financieel bij via de subsidieregeling dorpenbeleid.

Maatjesproject

De gemeente Opsterland zet in op onderwerpen die voortkomen uit de Dorpsspiegels. Zo is een maatjesproject opgezet en zijn wijkverpleegkundigen en consulenten opgeleid om het gesprek aan te gaan om mensen met elkaar in contact te brengen. De resultaten van de voorgaande Dorpsspiegels zijn te lezen op www.dorpsspiegels.nl
Dit jaar wordt de vragenlijst voor het eerst ook digitaal uitgezet.

De vragenlijst is terug te vinden op www.dorpsspiegels.nl/vragenlijst

Dorpsspiegels