Opsterland verlaagt optievergoeding bouwkavels woningen

Jaarlijks worden alle grondprijzen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met als doel de prijzen en de methoden van berekening transparant en overzichtelijk te maken voor de kopers.

Uitgangspunt grondverkoop

De grond wordt bouwrijp afgeleverd aan de afnemer en is qua bodemkwaliteit geschikt voor de beoogde bestemming. Eventueel kan overeen worden gekomen dat een ontwikkelaar het perceel zelf bouwrijp maakt, waarvoor dan per geval nadere afspraken worden gemaakt.

Optievergoeding

Kandidaat-kopers kunnen een bouwkavel voor woningbouw zes maanden vrijblijvend reserveren. Daarna is het mogelijk om tegen vergoeding een optie te krijgen. Een optie houdt in dat de kandidaatkoper, in ruil voor het exclusieve recht om het terrein tegen de vastgestelde prijs te kopen, gedurende een periode optievergoeding betaalt. Voor woningbouw is dit verlaagd naar € 100,- per maand voor het eerste half jaar, eventueel te verlengen met een periode van drie maanden tegen een vergoeding van € 100,- per maand. Hiermee wordt de vraag naar kavels voor woningbouw gestimuleerd. In voorgaande jaren was dit hoger, namelijk 2,5% van de koopprijs. Bovendien heeft het college besloten om voor 2018 de prijzen voor woonkavels niet te verhogen (geen prijsindexering).

Voor bedrijventerreinen geldt een optievergoeding van 5% per jaar van de koopprijs van de kavel. Als een optienemer een koopovereenkomst sluit met de gemeente, zal de betaalde optievergoeding bij het passeren van de akte van levering terugbetaald worden. Als de optie niet wordt omgezet in een koopovereenkomst, vervalt de betaalde optievergoeding aan de gemeente.

Wethouder Anko Postma: “Door de lagere kosten voor een optie op de bouwkavel hebben de adspirant-kopers in Opsterland voldoende tijd om hun woonwensen te realiseren.”